Publieksboek over kapitaalmarkt

Peter de Waard, bekend journalist en columnist van de Volkskrant, publiceert een publieksboek over de Nederlandse beurs en kapitaalmarkt sinds 1975. Dit is de periode waarin het speelveld ingrijpend is gewijzigd door ontwikkelingen als internationalisering en digitalisering.

SCA heeft deze publicatie op verzoek van uitgeverij Balans financieel mede mogelijk gemaakt. Naast vastlegging van 50 jaar geschiedenis, doet de auteur voor een breed publiek het belang en de rol van de kapitaalmarkt en de beurs uit de doeken. Dit doet hij op grond van archiefonderzoek en interviews met direct betrokkenen. Hij wijst daarbij op zaken die in zijn ogen goed en minder goed gaan en komt tenslotte met het oog op de toekomst van de Nederlandse kapitaalmarkt tot voorstellen voor verbetering. Bijgevoegd enige publiciteit in de landelijke pers naar aanleiding van de verschijning van het boek.

Februari 2023