Beurserfgoed

Schatbewaarder en promotor

SCA is de schatbewaarder en promotor van het materiële Nederlandse beurserfgoed. In samenspraak met Euronext Amsterdam zorgt zij voor een goede borging en veilige toekomst van beurs gerelateerde archieven en voorwerpen. Zelf beschikt zij over een bijzondere museale beurscollectie, waar ondermeer een exemplaar van het oudste aandeel ter wereld deel van uitmaakt. En indien er bij de beurs geen belang of ruimte meer is, dan zorgt zij voor een goed onderkomen elders. Zo droeg zij ten behoeve van onderzoekers recent nog het unieke historische fondsenarchief (1850-1996) en de historische collectie prijscouranten van de Amsterdamse beurs sinds 1796 over aan het NEHA, een aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verbonden archiefinstelling.

Diverse publicaties

SCA heeft diverse publicaties uitgegeven of (financieel) mede mogelijk gemaakt. Het voert te ver om ze allemaal te noemen, maar een aantal lichten we er hier graag uit. Ten eerste is dat een publicatie getiteld De Bakermat van de Beurs, over het ontstaan van de moderne wereldwijde aandelenhandel in 17e-eeuws Amsterdam. Ten tweede is dat Kapitaal Nederland, een toegankelijke en rijk geïllustreerde introductie op de financiële geschiedenis van Nederland in 100 momenten. En ten derde is dat Beursplein 5: een kapitaal monument , een jubileumboek ter gelegenheid van het eeuwfeest van Beursplein 5, het bekendste financiële adres van Nederland. Tenslotte wijzen we graag nog op een publicatie over de Nederlandse beurs en kapitaalmarkt sinds 1975, zoals deze begin 2023 onder de titel ‘Het geheim van Beursplein 5’ is verschenen bij uitgeverij Balans.’

Film

Beurslid Wally van Hall, is wel de grootste verzetsheld van Nederland genoemd. Samen met zijn broer Gijs, de latere burgemeester van Amsterdam, zorgde hij voor de financiering van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beursplein 5 gold daarbij als belangrijke uitvalsbasis. In 2018 zijn hun verzetsactiviteiten vastgelegd in de bioscoopfilm Bankier van het Verzet, die is bekroond met vijf Gouden Kalveren. SCA trad hierbij op als adviseur van de filmploeg.

Beursgeschiedenis

SCA heeft de rijke beursgeschiedenis van Nederland online vastgelegd. Niet alleen om ervan te leren, maar ook om simpelweg te genieten van ruim 400 jaar beursgeschiedenis. Naast tekst is er ook veel ruimte voor (bewegend) beeld, terwijl ook historische beurskoersen niet ontbreken. En omdat geschiedenis nooit stopt, wordt de inhoud regelmatig aangevuld en ververst. De site is eigenlijk onmisbaar voor iedereen die iets met de beurs van doen heeft. En het is daarom niet voor niets dat de site in het kader van een Unesco programma recent is aangemerkt als zeer waardevol en urgent digitaal erfgoed.
Kijk dus snel op www.beursgeschiedenis.nl

Historische koersen

De beurs en beurskoersen zijn onverbrekelijk verbonden met elkaar. Beleggers willen altijd al weten wat hun beleggingen waard zijn, of zij nu leven in de 17e of de 21e eeuw. De Amsterdamse beurs heeft vanaf 1796 de koersen op vaste basis gepubliceerd. Dit deed zij tot 2005 toen de laatste Officiële Prijscourant van de beurs op papier verscheen. Al deze prijscouranten hebben we voor u laten digitaliseren. Het resultaat is een schat van ruim 200 jaar aan historische koersen en ander beursnieuws. Graag bieden wij u – na registratie – gelegenheid om hierin te grasduinen.
Klik hier voor twee eeuwen beursgeschiedenis in cijfers.