Projecten

De projecten van SCA begeven zich globaal gezien op drie deelgebieden:

  1. promotie en bevordering van de kapitaalmarkt (promotie);
  2. educatie en onderzoek op het gebied van beurs en beleggen (educatie);
  3. het behoud en ‘levend houden’ van het rijke Nederlandse beurserfgoed (beurserfgoed).

Hierbij geldt dat projecten en initiatieven regelmatig overlappend zijn en meerdere deelgebieden raken.

Om u een concreet beeld van onze activiteiten te geven volgen hierna per deelgebied enkele van de projecten en initiatieven die sinds 2013 door ons gerealiseerd en/of mede mogelijk zijn gemaakt.