Wat doen we

Doelstellingen

Stichting Capital Amsterdam (SCA) heeft de volgende statutaire doelstellingen.

 • Het stimuleren van uitgifte, verspreiding en handel in financiële instrumenten en de rol die de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de Amsterdamse beurs, daarbij kan spelen;
 • Het bevorderen van onderzoek en educatie op het gebied van het beurs- en effectenwezen, in het bijzonder gericht op kennisvermeerdering inzake kansen en risico’s verbonden aan beurs en beleggen;
 • Het verwerven, beheren, toegankelijk maken en mede in het kader van promotionele en educatieve projecten actief gebruiken van het rijke Nederlandse en in het bijzonder het Amsterdamse beurserfgoed;
 • Het onder specifieke omstandigheden en condities en ter uitsluitend oordeel van SCA verstrekken van beperkte geldelijke tegemoetkomingen aan particuliere beleggers die schade hebben geleden bij de handel in financiële instrumenten binnen Nederland.

Werkgebieden

In de praktijk vertalen deze doelstellingen zich in vier werkgebieden:

 1. Promotie en bevordering kapitaalmarkt;
 2. Educatie en onderzoek;
 3. Erfgoedfunctie;
 4. Schadefondsfunctie.

De schadefunctie en de erfgoedfunctie zijn een voortzetting van de activiteiten van Stichting Schadefonds Beleggers en Stichting Vereniging voor de Effectenhandel. Maar niet alleen het verleden heeft onze aandacht. Vandaag was gisteren nog morgen en morgen is vandaag gisteren. Onder dat motto richt SCA zich sinds haar oprichting in 2013 met onderzoeksopdrachten, promotionele activiteiten en financiële educatie ook nadrukkelijk op de toekomst van de Nederlandse kapitaalmarkt.

Activiteiten en projecten

Binnen deze werkgebieden richten we ons op de volgende soorten activiteiten:

 • Het verrichten en/of subsidiëren van onderzoek en publicaties;
 • Het verrichten en/of subsidiëren van beleggerseducatie en promotionele activiteiten;
 • Het in voorkomende schadegevallen ter beschikking stellen van middelen uit ons vermogen;
 • Het (laten) inventariseren, conserveren en presenteren van historische voorwerpen en archieven;
 • Het verlenen van studieopdrachten, beurzen en stipendia;
 • Het organiseren en/of subsidiëren van exposities, seminars en congressen.

De projecten die hier uit voortvloeien zijn uit te splitsen in drie deelgebieden: 1) promotie en bevordering van de kapitaalmarkt (promotie); 2) educatie en onderzoek op het gebied van beurs en beleggen (educatie) en 3) het behoud en ‘levend houden’ van het rijke Nederlandse beurserfgoed (beurserfgoed). Vaak zijn projecten ook overlappend en raken ze meerdere deelgebieden.