Over de Stichting

Achtergrond

Stichting Capital Amsterdam (SCA) is een onafhankelijke stichting met als ideëel kerndoel om het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland uit te dragen en te bevorderen. Ze is per 2013 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Schadefonds Beleggers en Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, die op hun beurt zijn voortgekomen uit de Vereniging European Options Exchange (1978-1996) en de Vereniging voor de Effectenhandel (1876-1996), de voormalige beursverenigingen die tot 1997 verantwoordelijk waren voor de organisatie van de Amsterdamse Optiebeurs en Effectenbeurs.

Naast voortzetting van de kernactiviteiten van beide oude stichtingen, het fungeren als schadefonds en het beheren van het Nederlandse beurserfgoed, houdt SCA zich in het bijzonder bezig met het stimuleren van onderzoek, educatie en promotie op het gebied van beurs en beleggen.

Een rijke traditie

SCA wil hiermee de rijke beurstraditie van Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder levend houden. Ruim 400 jaar geleden ging in ons land de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als eerste bedrijf naar de beurs en werd tegelijkertijd het moderne bedrijf, de naamloze vennootschap, ontdekt. Niet alleen ontstond daarmee in Amsterdam de eerste aandelenbeurs ter wereld, maar zeker zo belangrijk is dat daarmee het nog altijd actuele principe werd uitgevonden om bedrijven en grootschalige projecten gezamenlijk te financieren en mogelijk te maken via de openbare kapitaalmarkt.

Missie

Tegen de achtergrond van ruim vier eeuw ervaring heeft SCA als missie om het gestelde vertrouwen in en het maatschappelijke en economische belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de Amsterdamse beurs, uit te dragen en te bevorderen.

Samenwerking

SCA heeft op het gebied van het beurserfgoed een samenwerkingsrelatie met Euronext Amsterdam - de huidige Amsterdamse beursorganisatie die net als SCA is voortgekomen uit de voormalige beursverenigingen - en streeft bij haar activiteiten en projecten ook actief samenwerking met andere organisaties na.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Petri Hofste Voorziter-penningmeester
Tanja Nagel Bestuurslid
René van Vlerken Bestuurslid
Guus Warringa Bestuurslid
Cherelt Kroeze Algemeen secretaris

De dagelijkse activiteiten liggen in handen van een bureau onder leiding van Algemeen Secretaris Cherelt Kroeze.

 

Contact

Stichting Capital Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
T +31 (0)20 721 4314

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
The Netherlands