Ons werkgebied

Doelstellingen

Stichting Capital Amsterdam (SCA) heeft de volgende statutaire doelstellingen:

 • Het stimuleren van uitgifte, verspreiding en handel in financiële instrumenten en de rol die de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de Amsterdamse beurs, daarbij kan spelen;
 • Het bevorderen van onderzoek en educatie op het gebied van het beurs- en effectenwezen, in het bijzonder gericht op kennisvermeerdering inzake kansen en risico’s verbonden aan beurs en beleggen;
 • Het verwerven, beheren, toegankelijk maken en mede in het kader van promotionele en educatieve projecten actief gebruiken van het rijke Nederlandse en in het bijzonder het Amsterdamse beurserfgoed;
 • Het conform een terzake vastgesteld beleid onder specifieke omstandigheden en condities en ter uitsluitend oordeel van SCA verstrekken van beperkte geldelijke tegemoetkomingen aan particuliere beleggers die schade hebben geleden bij de handel in financiële instrumenten binnen Nederland.

Werkgebieden

In de praktijk vertalen deze doelstellingen zich in vier werkgebieden:
 1. Promotie en publiciteit;
 2. Onderzoek en educatie;
 3. Schadefondsfunctie;
 4. Erfgoedfunctie.

De schadefunctie en de erfgoedfunctie zijn een voortzetting van de activiteiten van Stichting Schadefonds Beleggers en Stichting Vereniging voor de Effectenhandel. Maar niet alleen het verleden heeft onze aandacht. SCA richt zich sinds haar oprichting in 2013 met onderzoeksopdrachten, promotionele activiteiten en financiële educatie ook nadrukkelijk op de toekomst van de Nederlandse kapitaalmarkt.

Activiteiten

Binnen deze werkgebieden richten we ons op de volgende soorten activiteiten:
 • Het verrichten en/of subsidiëren van onderzoek en publicaties;
 • Het verrichten en/of subsidiëren van beleggerseducatie en promotionele activiteiten;
 • Het in voorkomende schadegevallen ter beschikking stellen van middelen uit ons vermogen;
 • Het (laten) inventariseren, conserveren en presenteren van historische voorwerpen en archieven;
 • Het verlenen van studieopdrachten, beurzen en stipendia;
 • Het organiseren en/of subsidiëren van exposities, seminars en congressen.

Contact

Stichting Capital Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
T +31 (0)20 721 4314

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
The Netherlands