Onderzoek kapitaalmarkt Nederland

KPMG heeft vandaag haar onderzoeksrapport naar de staat van de Nederlandse kapitaalmarkt gepubliceerd. Hierbij treft u een Nederlandstalige samenvatting aan.  Het onderzoek, dat KPMG in vervolg op een eerder onderzoek in 2013 in opdracht van SCA heeft uitgevoerd, is naast deskresearch vooral gebaseerd op interviews met circa 60 relevante marktpartijen.

In het rapport, onder de titel Shaping the future of the Dutch capital market,  komt KPMG tot de conclusie dat de kapitaalmarkt in Nederland redelijk goed werkt, maar wijst zij tegelijkertijd ook op diverse knel- en verbeterpunten. Een belangrijke constatering is dat er een ‘gapend gat’ bestaat in de Nederlandse kapitaalmarktketen. Vooral ondernemingen die een kapitaalbehoefte hebben tussen de € 10 en € 200 miljoen lopen hier tegenaan.

Verder wijst zij op een verhoudingsgewijs zeer grote regeldruk in Nederland, die maakt dat ondernemingen niet snel de stap naar publieke markt of de beurs zetten. Ook wijzen de onderzoekers ondermeer op het belang van glokalisering, dat wil zeggen dat het zaak is om in het internationale speelveld van tegenwoordig oog te blijven houden voor de lokale markt.

Tenslotte komt KPMG ook met adviezen voor de toekomst van de Nederlandse kapitaalmarkt en roept zij marktpartijen en de overheid op tot een betere onderlinge communicatie en vooral ook tot gezamenlijke vervolgacties. SCA ondersteunt deze oproep van harte.

Klik hier om het gehele rapport te downloaden.

21 mei 2024