Belang beursarchieven erkend

In het kader van haar rol als bewaker van het Nederlandse beurserfgoed is SCA op de achtergrond al vele jaren bezig met een ‘Deltaplan historische beursarchieven’. Het gaat daarbij om een langjarig project om circa 1500 meter unieke documentatieseries en beleids- en correspondentie-archieven van Amsterdamse beursorganisaties en beursfondsen sinds het eind van de 18e eeuw te bewerken.

Kerndoel is om de archieven op te schonen en in goede en geordende staat te brengen en daarmee veilig te stellen voor toekomstige generaties. Hoewel het belang van deze verzamelingen intern al langer bekend is, hebben we dit recent ook officieel en onafhankelijk tegen het licht gehouden. Daarvoor zijn we extern te rade gegaan bij leidende onderzoekers en professoren Finance en Financiële Geschiedenis, de Algemeen Rijksarchivaris (de ’hoogste baas’ van archiefland Nederland) en het bestuur van het NEHA/IISG, het kennis- en erfgoedcentrum op het gebied van sociaal-economische geschiedenis van Nederland.

Het oordeel van de drie geraadpleegde partijen is unaniem en overduidelijk. Het maatschappelijke en wetenschappelijke belang van de beursarchieven is zeer groot en moeilijk te overschatten. De archieven bieden een diep inzicht in de financiële geschiedenis van Nederland en de centrale rol die de Amsterdamse beurs daarbij heeft gespeeld. Een welkome boodschap die voor SCA alle reden geeft om op dezelfde weg voort te gaan. De verwachting is dat het Deltaplan in 2029 zal zijn afgerond.

Bijgevoegd ter kennisneming de ontvangen brieven en een lijst van proefschriften en publicaties die eerder mede op grond van het beursarchief al tot stand zijn gekomen.

April 2023