Wat we doen

Stichting Capital Amsterdam heeft vier  werkgebieden:

1)        promotie en publiciteit;
2)        onderzoek en educatie
3)        schadefondsfunctie
4)        erfgoedfunctie

De schadefunctie en de erfgoedfunctie is een voortzetting van de activiteiten van Stichting Schadefonds Beleggers en Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, de stichtingen waar zij per 2013 uit is voortgekomen. Daarnaast richt Stichting Capital Amsterdam zich sinds haar oprichting in het bijzonder op onderzoek, promotie en educatie op het gebied van beurs en beleggen.

Soorten activiteiten

Stichting Capital Amsterdam richt zich ondermeer op de volgende soorten activiteiten:

 • Het verrichten en/of subsidiëren van onderzoek en publicaties;
 • Het verrichten en/of subsidiëren van beleggerseducatie;
 • Het in voorkomende schadegevallen ter beschikking stellen van middelen uit haar vermogen;
 • Het inventariseren, conserveren en presenteren van historische voorwerpen en archieven;
 • Het verlenen van studieopdrachten, beurzen en stipendia;
 • Het organiseren en/of subsidiëren van exposities, seminars en congressen.

Gerealiseerde projecten

Om u een concreet beeld van onze activiteiten te geven volgt hierna in willekeurige volgorde een selectie van projecten die recent door ons gerealiseerd en/of mede mogelijk zijn gemaakt:

 • De lancering van een populaire site over de bijzondere beursgeschiedenis van Nederland;
 • De organisatie van Scholenstrijd, een halfjaarlijkse beleggingscompetitie voor leerlingen en docenten economie in de bovenbouw van HAVO en VWO, met iedere editie duizenden deelnemende teams;
 • De opening van Amsterdam Exchange Experience, een educatief bezoekerscentrum op Beursplein 5;
 • De bewerking van het unieke en omvangrijke historische fondsenarchief van de Amsterdamse beurs, bestaande uit de dossiers van circa 3000 vervallen beursfondsen uit de periode 1850-1996;
 • De uitgave van een jubileumboek ter gelegenheid van het eeuwfeest van Beursplein 5;
 • Een onafhankelijk onderzoek door KPMG onder de titel Het belang van de Amsterdamse beurs voor de Nederlandse economie;
 • De uitreiking van de Bert Douwes Award, een jaarlijkse scriptieprijs op financieel gebied voor HBO en WO studenten;
 • De productie van een dvd met prachtige historische filmbeelden die u mee op reis neemt langs ruim 400 jaar Amsterdamse beurshandel;
 • Uitgave van een publieksboek onder de titel De Bakermat van de Beurs, over het ontstaan van de moderne aandelenhandel in 17e-eeuws Amsterdam.
 • De financiering van een onafhankelijk onderzoek door EY naar de kansen die marktfinanciering biedt voor het Nederlandse middenbedrijf.

 

Voor nadere informatie:

Stichting Capital Amsterdam Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
Bezoekadres:
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
Telefoon 020 721 4314