Over het Platform

Platform Capital Amsterdam ‘Past and Present’ is een netwerkorganisatie van financiële en culturele instellingen, die zich vanuit de ruim 400 jaar oude financiële traditie richt op de promotie van Amsterdam en Nederland als financieel centrum.
Het aandachtsgebied van het Platform, dat wordt gecoördineerd vanuit Stichting Capital Amsterdam, is breder dan dat van de Stichting. Het Platform richt zich in principe op alle aspecten van de financiële sector, dus naast de beurs ook op zaken als geld, belastingen, banken en verzekeringen.

Partners

ABN AMRO
Amsterdam, gemeente
Amsterdam Museum
DLA Piper
DNB
Ernst & Young (EY)
Highmount Capital
Nachenius Tjeenk Stichting
Euronext Amsterdam
Rabobank Nederland
Sonsbeek Publishers
Stadsarchief Amsterdam
Stibbe
Stichting Capital Amsterdam

Projecten

Sinds de oprichting van het Platform zijn er door samenwerking van de verschillende partners diverse projecten gerealiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een stadswandeling in de vorm van een app, die je in 45 minuten langs de rijke financiële geschiedenis van Amsterdam voert;
  • De publicatie van Kapitaal Nederland, een toegankelijke en rijk geïllustreerde introductie op de financiële geschiedenis van Nederland
  • De organisatie van een tweetal internationale congressen over de toekomst van de financiële sector, waarbij hoogwaardige sprekers uit de financiële sector werden samengebracht met wereldvermaarde historici als Simon Schama en Niall Ferguson;
  • Meerdere tentoonstellingen in Amsterdam en New York over de rijke geschiedenis van financieel centrum Nederland/Amsterdam;
  • Seminars over de rol van de Raad van Commissarissen en het fenomeen Crowdfunding in historisch perspectief;
  • Een educatieve publicatie onder de titel Van Tulpenbol tot Rommelhypotheek, over de crisis van 2008 in historisch perspectief;
Contact/ nadere informatie:
Platform Capital Amsterdam ‘Past and Present’
Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
E: info@capitalamsterdam.com
T: (020) 721 4314

 

 

Voor nadere informatie:

Stichting Capital Amsterdam Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
Bezoekadres:
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
Telefoon 020 721 4314