Over de Stichting

Stichting Capital Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als kerndoel om het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland uit te dragen en te bevorderen. Ze is per 2013 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Schadefonds Beleggers en Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, die op hun beurt in 1997 zijn voortgekomen uit de voormalige Vereniging European Options Exchange en de Vereniging voor de Effectenhandel.
Naast voortzetting van de kernactiviteiten van beide oude stichtingen, het fungeren als schadefonds en het beheren van het Nederlandse beurserfgoed, houdt Stichting Capital Amsterdam zich in het bijzonder bezig met het stimuleren van onderzoek, educatie en promotie op het gebied van beurs en beleggen.

Een rijke traditie

Stichting Capital Amsterdam wil hiermee de rijke beurstraditie van Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder levend houden. Ruim 400 jaar geleden ging in ons land de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als eerste bedrijf naar de beurs en werd tegelijkertijd het moderne bedrijf, de naamloze vennootschap, ontdekt. Niet alleen ontstond daarmee in Amsterdam de eerste aandelenbeurs ter wereld, maar zeker zo belangrijk is dat daarmee het nog altijd actuele principe werd uitgevonden om bedrijven en grootschalige projecten gezamenlijk te financieren en mogelijk te maken via de openbare kapitaalmarkt.

Missie

Tegen de achtergrond van ruim vier eeuw ervaring heeft Stichting Capital Amsterdam als missie om het gestelde vertrouwen in en het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de Amsterdamse beurs, uit te dragen en te bevorderen.

Doelstellingen

Stichting Capital Amsterdam heeft vier statutaire doelstellingen:


  • Het stimuleren van uitgifte, verspreiding en handel in financiële instrumenten en de rol die de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de Amsterdamse beurs, daarbij kan spelen;

  • Het bevorderen van onderzoek en educatie op het gebied van het beurs- en effectenwezen, in het bijzonder gericht op kennisvermeerdering inzake kansen en risico’s verbonden aan beurs en beleggen;

  • Het verwerven, beheren, toegankelijk maken en mede in het kader van promotionele en educatieve projecten actief gebruiken van het rijke Nederlandse en in het bijzonder het Amsterdamse beurserfgoed;

  • Het conform een terzake vastgesteld beleid onder specifieke omstandigheden en condities, verstrekken van beperkte geldelijke tegemoetkomingen aan particuliere beleggers, die schade hebben ondervonden als gevolg van insolventie van tussenpersonen die als lid verbonden zijn aan de Amsterdamse beurs.

Samenwerking

Met betrekking tot de eerste drie doelstellingen heeft de Stichting een samenwerkingsrelatie met Euronext Amsterdam en streeft zij ook actieve samenwerking met andere organisaties na.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Joost van der Does de Willebois voorzitter
Alan van Griethuysen bestuurslid
Petri Hofsté bestuurslid
Cherelt Kroeze secretaris
René van Vlerken bestuurslid
Guus Warringa bestuurslid

De dagelijkse activiteiten liggen in handen van een bureau onder leiding van secretaris Cherelt Kroeze.

 

Voor nadere informatie:

Stichting Capital Amsterdam Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
Bezoekadres:
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
Telefoon 020 721 4314