Stichting Capital Amsterdam

Welkom bij Stichting Capital Amsterdam. Uitdragen van het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland, nu, in het verleden en in de toekomst. Dat is kort gezegd waar wij als Stichting voor staan. Dat doen we op verschillende manieren. We houden ons bezig met promotie, publiciteit, educatie, het verlenen van financiële steun en het beheren en ‘levend houden’ van het rijke beurserfgoed van ons land.

Stichting Capital Amsterdam is in 2013 ontstaan uit een fusie. Op deze site kunt u nader kennismaken met de Stichting en haar activiteiten. Ook treft u informatie aan over het financieel-historische Platform Capital Amsterdam, zoals dat vanuit de Stichting wordt gecoördineerd.

Actueel

EY heeft recent in opdracht van Stichting Capital Amsterdam een onafhankelijk onderzoek verricht naar de kansen die marktfinanciering biedt voor het Nederlandse middenbedrijf. Achtergrond van het onderzoek is dat ondernemend Nederland op zoek is naar alternatieve financiering, nu banken zich (noodgedwongen) gedeeltelijk terugtrekken als financiers. Het onderzoek sluit aan op een advies van de SER uit 2014 en ook op het actuele streven van de EU om financiering van bedrijven via de openbare kapitaalmarkt te stimuleren.
Download hier het rapport zoals dat op 14 september 2016 is gepubliceerd.

Voor nadere informatie:

Stichting Capital Amsterdam Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
Bezoekadres:
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
Telefoon 020 721 4314